Årsmøte for LL Kverna

Det skal avholdes årsmøte for Nsch. avd. Agder Lokallaget Kverna for 2017 i Kutterveien 14, Kristiansand kl 19 .

Hvis det er noen som har innkommende saker så send de inn til kjetil_andr@yahoo.no innen 10.01.18.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR LOKALLAGET KVERNA 2017